Plànol de situació

Plaça de la Peixateria
Plaça de la Peixateria, Mataró