Plànol de situació

Passeig marítim. Escenari Espigó
passeig marítim, mataró