Plànol de situació

Sala d'exposicions de la Fundació Hospital
c. de Sant Pelegrí, 3 08301 Mataró