Plànol de situació

Plaça d'Occitània
Plaça d'Occitània Mataró