Plànol de situació

Plaça de la Torre del Cogoll
Plaça de la Torre del Cogoll Mataró