Plànol de situació

Poliesportiu Municipal Eusebi Millan
Carrer de Sant Cugat, 146 Mataró