Plànol de situació

Poliesportiu Municipal Teresa Maria Roca i Vallmajor
Carrer de Terrassa, 33 Mataró