Plànol de situació

Plaça de la Muralla
Plaça de la Muralla, Mataró 08302