• Portada >
  • Article >
  • Joan Coromines

Publicació Guia de Recursos

Joan Coromines

coromines

Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 1905 - Pineda de Mar, 1997)

Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 1905 - Pineda de Mar, 1997) fou un lingüista català, autor del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de l'Onomasticon Cataloniae i del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Coromines va ser un dels principals especialistes en lingüística romànica. Tenia un gran coneixement del català, occità i castellà, i també de la lingüística indoeuropea i aràbiga. Les Biblioteques de Mataró, amb motiu de facilitar la formació i la informació, va realitzar el segon dels opuscles monogràfics que anirien apareixent periòdicament, i que es transformaria en la Guia de recursos literaris núm. 2: Joan Coromines.
Joan Coromines
Data publicació: 01.11.2005