Buc de Contes

Dia de la Llengua Materna

dibuix llengua de signes

Com cada any explicarem contes en diferents llengües. Aquest any, a més, intentarem incorporar un conte en llengua de signes catalana.

Organitza: Buc de Llibres
Buc de Contes
Dia de la Llengua Materna
Dimecres 5 de febrer de 2020
17.30 h
Buc de Llibres

Públic familiar